Komitelerimiz

Kurumsal İlişkiler Komitesi


ODTÜ İşletme Topluluğu’nun tüm aktiviteleri için gerekli finansmanı, reklam ve sponsorluk çalışmalarıyla sağlayan Kurumsal İlişkiler Komitesi; topluluğun tüm mali işleriyle ilgilenir. Topluluğa kaynak sağlamakla ilgilenmesi nedeniyle tüm komitelerle irtibat halindedir ve gerektiğinde diğer komitelerle ortak çalışmalar yürütür. Travel2Business eadı altında şirket gezilerini, Case in Campus‘ü ve şirket tanıtımlarını yaparak üyeleri sektörler ve şirketler ile tanıştırır. Bunları yaparken Kurumsal İlişkiler Komitesi’ne bağlı Koordinatörler ile ortak bir çalışma yürütür.

Finans Komitesi


Finans alanı ile ilgili eğitimler ve seminerlerin düzenlenmesinden sorumludur. Finans sektörüyle ilgili workshoplar, vaka çalışmalarını ve üst düzey finans uzmanları ve CFO’ların katılımıyla gerçekleşen eğitimlerini içeren Finans Kongresi‘ni düzenler. Women Power etkinliği ile kadın girişimcileri ve üst düzey kadın yöneticileri öğrencilerle buluşturur, onların hikayeleriyle kadın öğrencilere ilham vermeyi ve yol göstermeyi amaçlar.

Liderlik Komitesi


Amacı; liderlik, kendini tanıma ve geliştirme gibi konularda öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Komite Koordinatörleri ile ortak olarak Eymir Gölü Liderlik Oyunları‘nı düzenler, bir diğer görevi ise birçok öğrenciye iş fırsatı ve network ayrıcalığı sağlayan Kariyer Fuarı’nı ve birbirinden değerli üst düzey yöneticiler ile öğrencileri buluşturan panelleri içerisinde barındıran,Liderlik ve Kariyer Zirvesi‘ni düzenlemektir.

Kariyer Komitesi


Amacı; öğrencileri iş hayatına en iyi şekilde hazırlamak ve öğrencilerin kariyerlerine destek olmaktır. Academia etkinliği ile öğrencileri stajlara ve mülakatlara hazırlar. Bir diğer görevi ise Türkiye’nin ilk ve köklü pazarlama&reklamcılık yarışması Just Marketing‘i düzenlemektir.

Organizasyonlar Komitesi


ODTÜ İşletme Topluluğu’nun organizasyonel işlerinin gerçekleştirilmesi ve söyleşilerin düzenlenmesinden sorumludur. Topluluk üyelerinin birbirleriyle kaynaşmasını amaçlayan Topluluk Oryantasyonları’nı düzenler. Ayrıca Ankara’nın ilk ve tek geleneksel okul partisi olan Cheers, EnterTalking, yılbaşı partisi, topluluk gezileri, aktivite sonrası yemek, bowling turnuvası, kareoke, fasıl gibi topluluk içi düzenlenen aktiviteler bu komitenin sorumluluğundadır.

Girişimcilik Komitesi


GlokalWeb Komitesi ODTÜ İşletme Topluluğu’na ait sürekli yayınların içeriklerinin belirlenmesinden, tasarımından ve çıkartılmasından; Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarının takibinden ve geliştirilmesinden sorumludur.
Adını ‘Global düşün, lokal davran’ felsefesinden alan www.glokalweb.com adlı İş ve Kültür Portalı’ndan sorumludur. GlokalExpo etkinliğiyle girişimci öğrenciler ile yatırımcıları buluşturur. Yıl boyunca söyleşileri ve imza günlerini düzenler. Bunları gerçekleştirirken Glokal Komitesi Koordinatörleri ile ortak çalışma yürütür.