Kurumsal İlişkiler Komitesi

Kurumsal İlişkiler Komitesi


ODTÜ İşletme Topluluğu’nun tüm aktiviteleri için gerekli finansmanı, reklam ve sponsorluk çalışmalarıyla sağlayan Kurumsal İlişkiler Komitesi; topluluğun tüm mali işleriyle ilgilenir. Topluluğa kaynak sağlamakla ilgilenmesi nedeniyle tüm komitelerle irtibat halindedir ve gerektiğinde diğer komitelerle ortak çalışmalar yürütür. Travel2Business eadı altında şirket gezilerini, Case in Campus‘ü ve şirket tanıtımlarını yaparak üyeleri sektörler ve şirketler ile tanıştırır. Bunları yaparken Kurumsal İlişkiler Komitesi’ne bağlı Koordinatörler ile ortak bir çalışma yürütür.